Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Mechanik-monter maszyn i urządzeń sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy.

Zakres zadań i czynności
Do zadań mechanika-montera maszyn i urządzeń należy:
  • montaż, demontaż, naprawa i obsługa maszyn i urządzeń,
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, identyfikacja i diagnozowanie uszkodzeń wynikłych w trakcie eksploatacji,
  • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn, wymiana uszkodzonych elementów i zespołów,
  • obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych przez regulację i konserwację (np. czyszczenie, dokręcanie, wymianę płynów eksploatacyjnych),
  • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.
Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeńwymaga sprawości manualnej, umiejętności koncentracji uwagi i logicznego rozumowania. Mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być dokładny, mieć poczucie odpowiedzialności podczas wykonywania zadań zawodowych oraz efektywnie pracować w zespole. W zawodzie tym niezbędna jest również otwartość na nowe rozwiązania techniczne.

Kariera zawodowa
Mechanik-monter maszyn i urządzeń może podejmować pracę w:
  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
  • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
  • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,
  • może również prowadzić własną działalność gospodarczą (własny zakład mechaniczny).
Środki i narzędzia pracy

Mechanik-monter maszyn i urządzeń podczas pracy posługuje się elektronarzędziami, urządzeniami pomiarowymi, narzędziami monterskimi i ślusarskimi (m.in.: kątowniki krawędziowe, podpory pryzmatyczne, narzędzia do ręcznej obróbki metalu, klucze szczypce).