Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych.

Zakres zadań i czynności
Do zadań mechanika pojazdów samochodowych należy:
 • przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
 • sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów;
 • dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 • sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu;
 • kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu;
 • wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
 • mycie oraz czyszczenie części i podzespołów, dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych;
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

Dodatkowo wykonywanie operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych przy produkcji pojazdów samochodowych; przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu mechanik pojazdów samochodowych wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolnośc koncentracji, cierpliwość i wytrzymałość. Cechami pożądanymi w tym zawodzie sa dobry zmysł orientacji przestrzennej i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami. Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami przydatna jest umiejętność komunikacji.

Kariera zawodowa
Mechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:
 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich podzespoły,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 • może również prowadzić własny warsztat mechaniki pojazdowej.
Środki i narzędzia pracy

Mechanik pojazdów samochodowych podczas pracy posługuje się elektronicznym sprzętem pomiarowym, testowym i diagnostycznym. Do jego narzędzi pracy należą również młotki, podnośnik, narzędzia do obróbki skrawaniem (tokarka, strugarka poprzeczna itp.), mikrometry, oliwiarki, śrubokręty, klucze i tym podobne narzędzia (ręczne, pneumatyczne lub elektryczne), pistolety do spryskiwania, narzędzia i akcesoria do lutowania, podnośnik do pojazdów, sprzęt spawalniczy.