Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2016/2017

Zestawy podręczników do przedmiotów ogólnokształcących

Zestawy podręczników do przedmiotów zawodowych

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2016 r.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP