Biblioteka szkolna

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wzbogaciła swoje zbiory dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupiono do biblioteki 680 woluminów, w tym 669 to zbiory tradycyjne książkowe oraz 11 audiobooków. 32,5% to lektury szkolne.

Książki zostały wybrane przez uczniów i pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ZSM-E w Ełku.Opracowała: Bogumiła Kulesza