Dyżury pedagogiczne

Lp. Termin Uwagi
1. 20.09.2018 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
2. 04.10.2018 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
3. 15.11.2018 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
4. 06.12.2018 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
5. 17.01.2019 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
6. 07.03.2019 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
7. 04.04.2019 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
8. 09.05.2019 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
9. 06.06.2019 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2018 r.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP