Dyżury pedagogiczne

Lp. Termin Uwagi
1. 22.09.2016 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
2. 06.10.2016 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
3. 17.11.2016 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
4. 01.12.2016 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
5. 19.01.2017 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
6. 02.03.2017 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
7. 06.04.2017 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
8. 11.05.2017 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
9. 01.06.2017 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2016 r.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP