Wybierz Mechaniak!

szkołę, która rozwija zainteresowania i wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy

AktualnościKomunikat Dyrektora ZSM-E

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zobowiązuje do przestrzegania aktualnych wytycznych MEiN, MZ, GIS oraz Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19.

Należy też pamiętać, że wszystkich przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa oraz aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.


Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19 (plik w formacie PDF)

Regulamin organizacji pracy w systemie zdalnym Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku (plik w formacie PDF)

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Godło Polski

Realizujemy projekty

POWER

Erasmus+

Zawodowcy

Zawodowcy II

Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

Współpracujemy z:

Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP