Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela młodzieży na rok szkolny 2018/2019. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia firma Compensa. Polisa typ 184 numer 001010162.Składkę na ubezpieczenie w kwocie 30 złotych należy opłacić w księgowości szkoły do dnia 31 października 2018 roku.

W przypadku indywidualnego ubezpieczenia NNW kopię polisy należy dostarczyć do księgowości szkoły do dnia 31 października 2018 roku.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184 Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Aneks nr 1 do tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu
Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP