Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela młodzieży na rok szkolny 2019/2020. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia firma Compensa. Polisa typ 184 numer 001022960 .


Składkę na ubezpieczenie w kwocie 30 złotych należy opłacić w księgowości szkoły do dnia 25 października 2019 roku.
W przypadku indywidualnego ubezpieczenia NNW kopię polisy należy dostarczyć do księgowości szkoły do dnia 25 października 2019 roku.


OKRES UBEZPIECZENIA

Od: 2019-09-01 godz. 00:00 Do: 2020-08-31 godz. 23:59

ZAKRES UBEZPIECZENIA


Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne IV 184

ZGŁOSZENIE SZKODY

  • Osobiście w oddziale Compensy – Ełk ul. Wojska Polskiego 55 tel. 87 621 74 63
  • Infolinia Compensy tel. 22 501 61 00
  • Poprzez stronę internetową www.compensa.pl - zakładka ZGŁOŚ SZKODĘ

Dokumenty dołączamy do szkody osobiście w placówce na ul. Wojska Polskiego 55, lub zdjęcie dokumentów wysyłamy mailem przy telefonicznym i internetowym zgłoszeniu szkody.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP