Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela młodzieży na rok szkolny 2021/2022. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia firma Compensa.


Składkę na ubezpieczenie w kwocie 44 złotych należy opłacić u wychowawcy klasy.
W przypadku indywidualnego ubezpieczenia NNW kopię polisy należy dostarczyć do wychowawcy klasy.


OKRES UBEZPIECZENIA

Od: 2021-09-01 godz. 00:00 Do: 2022-08-31 godz. 23:59

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne V 184
Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP