Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami

Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
- wybór klasowych rad rodziców,
- zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
- opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
- zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
17.09.2020 r. (czwartek) godz. 15.30  
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ semestru. 12.11.2020 r. (czwartek) godz. 15.30  
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I semestr.

04.02.2021 r. (czwartek) godz. 16.00

Zaktualizowano 10.12.2020 r.
4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II semestrze. 04.03.2021 r. (czwartek) godz. 15.30 klasy maturalne  
22.04.2021 r. (czwartek) godz. 15.30 klasy trzecie technikum  
06.05.2021 r. (czwartek) godz. 15.30 pozostałe klasy  
5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.
6. Dyżury pedagogiczne 19.04.2021 r.
10.06.2021 r.
od godz. 15.30

W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego dyżury pedagogiczne i zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.


Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Zaktualizowano 10 grudnia 2020 r.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP