Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami

Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
- wybór klasowych rad rodziców,
- zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
- opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
- zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
20.09.2018 r. (czwartek) godz. 15.30 od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ semestru. 15.11.2018 r. (czwartek) godz. 15.30 od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I semestr. 17.01.2019 r. (czwartek) godz. 15.30 od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II semestrze. 07.03.2019 r. (czwartek) godz. 15.30 klasy maturalne od godz. 15.30 dyżur pedagogiczny
04.04.2019 r. (czwartek) godz. 15.30 klasy trzecie technikum od godz. 15.30 dyżur pedagogiczny
09.05.2019 r. (czwartek) godz. 15.30 pozostałe klasy od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.
6. Dyżury pedagogiczne 04.10.2018 r.
06.12.2018 r.
06.06.2019 r.
od godz. 15.30

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2018 r.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP