Egzamin maturalny

Harmonogram, komunikaty i informacje

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r.
Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
Pobierz plik w formacie PDF

Deklaracje

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

  deklaracja wstępna deklaracja ostateczna wzór deklaracji
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r. do 30 września 2021 r. do 7 lutego 2022 r. 1a
Absolwent, który ukończył technikum w latach poprzedzających rok szkolny 2021/2022 do 30 września 2021 r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego 2022 r. 1a

Z dniem 8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną, a zdający nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.


Więcej informacji, dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2022, znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP