Egzamin maturalny

Harmonogram, komunikaty i informacje

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku
Pobierz plik w formacie PDF

KKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku
Pobierz plik w formacie PDF

Deklaracje

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

  deklaracja wstępna deklaracja ostateczna wzór deklaracji dodatkowe informacje
(nr sekcji)
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. do 1 października 2018 r. do 7 lutego 2019 r. 1a 2.1.
Absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018 do 1 października 2018 r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego 2019 r. 1a 2.2.
Więcej informacji, dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2019, znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP