Ślusarz

Ślusarz należy do zawodów o charakterze rzemieślniczym. Jest to osoba zajmująca się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu. Celem pracy ślusarza jest budowanie prostych konstrukcji, a także konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

Zakres zadań i czynności
Do zadań ślusarza należy:
 • przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;
 • ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego;
 • demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich;
 • weryfikacja uszkodzonych zespołów i części;
 • dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części;
 • sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie;
 • dopasowywanie oraz łączenie elementów do spawania i nitowania;
 • konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich;
 • instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego.
Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu ślusarzwymaga zainteresowań i zdolności technicznych, zręczności oraz dokładności. Ślusarz powinien mieć dobry wzrok i odróżniać barwy, mieć sprawny słuch, co umożliwia mu ocenę zakresu naprawy lub diagnostyki. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi i sprawność manualna.

Kariera zawodowa
Ślusarz może podejmować pracę w:
 • przedsiębiorstwach usługowych naprawy sprzętu domowego,
 • przedsiębiorstwach usługowych wyrobów artystycznych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • administracjach domów mieszkalnych.
Absolwent może również prowadzić działalność gospodarczą. Środki i narzędzia pracy

Ślusarz podczas pracy posługuje się elektronarzędziami, urządzeniami pomiarowymi, narzędziami monterskimi i ślusarskimi (m.in.: kątowniki krawędziowe, podpory pryzmatyczne, narzędzia do ręcznej obróbki metalu, klucze szczypce).