EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE”
NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036179
PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+

Erasmus+

W ramach projektu 40 uczniów naszej szkoły z klas trzecich technikum kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych – weźmie udział w czterotygodniowych stażach zawodowych w Irlandii.

Celem podstawowym naszego projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do niego cele szczegółowe projektu: ułatwienie uczestnikom poszerzenia – zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – umiejętności zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (40-godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Irlandii. Stażyści, podzieleni na dwie 20 – osobowe grupy, wyjadą na staże w maju 2018 r. (pierwsza grupa) i w maju 2019 roku (grupa druga). Z każdą grupą stażystów wyjedzie za granicę dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez irlandzką organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+.