Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku pozyskała 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych. Tytuły, które uzupełnią zbiory naszej biblioteki, wybierzemy razem z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W bibliotekach szkolnych priorytetem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli ZSM-E w Ełku do składania propozycji tytułów książek, które chcieliby zakupić do biblioteki szkolnej. Oferty prosimy zgłaszać drogą e-mail (bibliotekazsme1@o2.pl) lub bezpośrednio w bibliotece szkolnej.


Opracowała: Bogumiła Kulesza