Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z zakresu budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymaga zwiększenia ilości specjalistów w branży motoryzacyjnej.

Zakres zadań i czynności
Do zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy:
 • przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
 • ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
 • ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
 • demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
 • montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
 • ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów;
 • ładowanie akumulatorów;
 • konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
 • dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
 • dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
 • organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych wymaga zręczności i umiejętności koncentracji. Elektromechanik powinien cechować się dokładnością i cierpliwością. Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami przydatna jest umiejętność komunikacji.

Kariera zawodowa
Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:
 • przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi;
 • przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
 • placówkach handlowych;
 • może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.
Środki i narzędzia pracy

Elektromechanik pojazdów samochodowych podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi.