Kurs ratownika wodnego

Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku mieli możliwość skorzystania z projektu „Siła kwalifikacji” i szkolili się nieodpłatnie na ratownika wodnego. Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie było ukończone 18 lat. Szkolenie trwało 63 godziny (43 praktyka, 20 teoria). Młodzież z dużym zaangażowaniem podnosiła swoje kompetencje pływackie i ratownicze.

Najlepszym kursantem okazał się Maciej Zinówko z klasy III Tme. Uczniom, którym udało się ukończyć szkolenie i uzyskać tytuł ratownika gratulujemy.Opracował: Jacek Krupski