Pierwsza pomoc przedmedyczna

W sobotę 26 października 2019 r. uczniowie klas drugich i trzecich ZSM-E w Ełku, wyjeżdżający na staż zawodowy do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże” finansowanego ze środków PO WER, realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4-godzinne szkolenie przeprowadziła Joanna Gałecka. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca, zadławienia, oparzenia, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie. Zajęcia zakończono testem dotyczącym znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, który uczniowie napisali bezbłędnie.Opracowała: Joanna Gałecka