Spotkanie z przedstawicielem policji

17 października bieżącego roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z przedstawicielem policji. Spotkanie miało charakter profilaktyczny, przestrzegający przed podejmowaniem przez młodych ludzi zachowań ryzykownych, niezgodnych z prawem. Uczniowie zostali poinformowani o konsekwencjach różnego rodzaju wykroczeń, o skutkach łamania prawa. Otrzymali rzetelne informacje dotyczące niebezpieczeństw związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy a także przemocy. Młodzież zadawała liczne pytania, dyskutowała na interesujące ją tematy.Opracowała: Urszula Modrzeejewska