„Europejskie umiejętności zawodowe”

Zakończył się projekt „Europejskie umiejętności zawodowe” realizowany w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w ramach programu ERASMUS+. Z tej okazji 25 września 2019 r. odbyła się w szkole konferencja podsumowująca działania.

W ramach tego projektu 40 uczniów naszej szkoły z klas trzecich technikum kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych – wzięło udział w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Irlandii. Realizację naszego projektu wspierała irlandzka organizacja partnerska Your International Training.

Podczas uroczystości dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku pan Andrzej Gerus dokonał podsumowania jego realizacji.

Pani Grażyna Orchowska przedstawiła za pomocą prezentacji multimedialnej cele projektu, fazy jego realizacji oraz efekty.

Następnie uczniowie uczestniczący w wyjazdach podczas krótkiego wywiadu opowiadali o wrażeniach z pobytu, wycieczkach oraz o pracy w Irlandii. Dzięki filmowi przygotowanemu przez panią Simonę Morkovską uczestnicy konferencji zapoznali się z opiniami irlandzkich pracodawców o kompetencjach zawodowych uczniów ZSME, ich podejściu do pracy.

W czasie konferencji uczniowie, którzy przez miesiąc pracowali w irlandzkich firmach w Tralee (Irlandia) otrzymali dokumenty Europass-Mobilność potwierdzające odbycie praktyki.

Niewątpliwą przyjemnością było goszczenie w progach naszej szkoły wszystkich przybyłych gości, a w szczególności przedstawicieli organizacji partnerskiej Your International Training z Irlandii - Paula Quinna - Dyrektora Generalnego Your International Training oraz Simonę Morkovską - Dyrektora Zarządzającego Your International Training oddział w Tralee.Opracowała: Agata Sewastianowicz