Operator bezzałogowego statku powietrznego - nowe kwalifikacje dla uczniów Mechaniaka

Grupa najstarszych uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku przystąpiła do projektu finansowanego ze środków unijnych „Postaw na siebie – doskonal swoje kwalifikacje”. W ramach projektu uczniowie przeszli tygodniowe szkolenie uprawniające do obsługi dronów BVLOS.

Teoretyczna część szkolenia dotyczyła treści związanych z prawem lotniczym, możliwościami i ograniczeniami człowieka jako pilota, nawigacji w lotach bezzałogowych, bezpieczeństwa lotów oraz różnego rodzaju procedur awaryjnych.

W części praktycznej kursu uczniowie wykonywali czynności lotnicze czyli bezpośrednią obsługę drona.

Po zdaniu egzaminu państwowego młodzież uzyska świadectwo kwalifikacji operatora drona UAVO (operator bezzałogowego statku powietrznego).

Tego typu szkolenia pozytywnie wpływają na podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych naszych uczniów, a tym samym wzmacniają pozycję naszego absolwenta na rynku pracy.Opracowała: Grażyna Orchowska