Wyrażenie woli współpracy

Wielomiesięczna współpraca Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku z Przedsiębiorstwem Transportowym MAZURY Sp. z o.o. przypieczętowana została w dniu 7 listopada 2019 roku podpisaniem LISTU INTENCYJNEGO. Wyrażenie woli wspólnego działania dotyczy podejmowania inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizacji i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowanie nauczania technicznego.

LIST INTENCYJNY w sprawie współpracy w imieniu Przedsiębiorstwa Transportowego MAZURY Sp. z o.o. podpisał Prezes Zarządu Robert Rogucki, a w imieniu Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Ełku tej czynności dokonał Dyrektor Andrzej Gerus.

Podczas kilkumiesięcznej wcześniejszej współpracy zawodowej strony wypracowały cele do wspólnej realizacji, które dotyczą m.in.:

Z pewnością współpraca ZSM-E w Ełku z przedsiębiorstwem PT MAZURY Sp. z o.o. zaowocuje wieloma ciekawymi działaniami na rzecz oświaty, a w szczególności pozwoli realizować kształcenie zawodowe o wysokiej jakości, które między innymi ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie kształcenia zawodowego.Opracowała: Grażyna Orchowska