Europejskie Staże

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie staże” finansowanego ze środków PO WER, realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+. Wyjazdy na zagraniczne praktyki lub staże cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Tym razem również było dużo więcej chętnych niż miejsc w projekcie. W wyniku rekrutacji wyłoniono grupę 16 uczniów.

Podczas spotkania informacyjnego młodzież została zapoznana z celami projektu, terminami wyjazdów, kryteriami rekrutacji, ogólnymi zasadami pobytu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat miasta, w którym będą odbywać staż oraz miejsca i warunków zakwaterowania podczas pobytu w Hiszpanii.

Uczestnicy rozpoczną swój udział w projekcie od zajęć przygotowujących do odbycia staży. W ramach tych zajęć uczniowie poznają kraj odbywania stażu, przygotują się do dłuższego pobytu za granicą pod względem mentalnym i kulturowym oraz odbędzie się kurs języka hiszpańskiego.Opracowała: Agata Sewastianowicz