Realizujemy kolejny projekt

W dniach 15 i 16 listopada 2018 r. nauczyciele i młodzież „Mechaniaka” uczestniczyli w szkoleniu "Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem", realizowanym w ramach projektu "Ciągły rozwój - kluczem do sukcesu".

Zakres merytoryczny szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące: zarządzania projektami, zarządzania zasobami w projektach, harmonogramu realizacji zadań i celów, zastosowania kampanii społecznych, CSR, foundrisingu, komunikacji wewnętrznej, sytuacji konfliktowych, sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole projektowym, a także efektywnych i skutecznych metod pracy w projektach.

Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniu doskonale wpisuje się w priorytety Ministra Edukacji Narodowej związanych z rozwojem kompetencji kluczowych.Opracowała: Grażyna Orchowska