„Nowe Widnokręgi – zrozumieć media”

4 marca 2019 r. Maciej Zinówko i Bartek Paulako uczestniczyli w warsztatach medialnych dla młodzieży „Nowe Widnokręgi – zrozumieć media”, które odbyły się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami i komunikatami medialnymi, nabywanie umiejętności rozróżniania rzetelnego przekazu medialnego oraz kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów. Przeprowadzili je wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z przekazem telewizyjnym, radiowym oraz prasowym. Młodzież mogła poznać specyfikę pracy dziennikarzy, montażystów i operatorów, a także zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem radiowo-telewizyjnym. Uczestnicy warsztatów poznali różnice pomiędzy informacją, opinią, perswazją oraz manipulacją.


Więcej informacji: wsksim.edu.pl/warsztaty-w-elku

Opracowała: Barbara Grzegorczyk