Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Ustanowiono je przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Przyjęta przez kraje członkowskie UNESCO Deklarację na Temat Zasad Tolerancji definiuje tolerancję jako:

Obchody święta mialy na celu uwrażliwienie młodzieży na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji, informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię.Opracowała: Anna Supińska