Targi edukacyjne szkół wyższych

W czwartek 7 marca 2019 uczniowie klas maturalnych ełckiego mechanika uczestniczyli w powiatowych targach edukacyjnych szkół wyższych. Młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku filia w Ełku, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filia w Ełku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem targów było przedstawienie młodzieży wyczerpującej informacji o warunkach i możliwościach kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły średniej. Obecni na spotkaniu pracownicy wyższych uczelni udzielali informacji o zasadach kwalifikacji na studia, limitach przyjęć, harmonogramie rekrutacji, sposobie rejestracji na studia, itp. Maturzyści mieli możliwość porównania kierunków i warunków kształcenia.

Udział w targach to potrzebna i doceniana przez młodzież inicjatywa, ułatwiająca planowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.Opracowała: Grażyna Orchowska