Wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów

16 listopada 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019.

W województwie warmińsko-mazurskim wyróznionych zostało 154 uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. W tym szczególnym gronie znalazł się również Jakub Mroczkowski – uczeń klasy czwartej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen (co najmniej 4,75) lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!