Spotkanie ze strażnikiem miejskim


28 i 30 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Straży Miejskiej w Ełku pod hasłem "Odpowiedzialność prawna za wykroczenia w miejscach publicznych".

Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z bezpiecznym zachowaniem na terenie miasta i poza nim. Uczniowie zostali uświadomieni jak ważne jest przestrzeganie zasad prawnych i społecznych oraz jakie są konsekwencje ich łamania.

W ramach doradztwa zawodowego przedstawiciel Straży Miejskiej dostarczył uczniom informacje na temat zasad naboru do służby w Straży Miejskiej oraz specyfiki pracy w tym zawodzie.Opracowała: Urszula Modrzejewska