Sprzątanie Świata - Polska

21.09.2018 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata - Polska”. Warto podkreślić, że odbyła się ona po raz 25. Jak co roku zorganizowało ją Ełckie Centrum Ekologiczne oraz Nadleśnictwo Ełk. Nasi chłopcy chętnie włączyli się do tej akcji. Sprzątali tereny leśne przy ulicy Suwalskiej. Pracowali z dużym zaangażowaniem, zbierając porozrzucane po lesie śmieci i tym samym aktywnie włączając się w działania na rzecz naszego środowiska lokalnego.

„Sprzątanie świata – Polska” to lokalna odsłona międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska - Clean up the World zapoczątkowanego w 1989 roku przez Iana Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

Do Polski „Sprzątanie Świata” sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju.

Celem Akcji jest propagowanie i inicjowanie postaw odpowiedzialnych względem środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami.Opracowała: Justyna Wilczewska