„Różne armie, wspólna sprawa”

20 listopada 2018 roku klasa 1ts uczestniczyła w zajęciach pt. „Różne armie, wspólna sprawa” przeprowadzonych w Muzeum Historycznym w Ełku. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym przyczyn i przebiegu rozbiorów Polski, uczniowie z zaangażowaniem przystąpli do pracy z przygotowanymi przez muzeum pomocami dydaktycznymi. W czasie spotkania uczniowie poznali sytuację Polaków pod zaborami, żyjących w skonfliktowanych ze sobą państwach. Poznali formacje wojskowe, do których byli wcielani (armie zaborcze), czy też wstępowali na ochotnika (Legiony, Armia Hallera, Korpus Dowbora-Muśnickiego itp.). Zajęcia prowadzone w oparciu o wystawę "Nie tylko Legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918" miały na celu pokazanie uczestnikom, że do niepodległości Polski prowadziły różne drogi, ale cel był ten sam.Opracowała: Izabela Wantuch