Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Nikt z nas nie może przewidzieć, kiedy stanie przed koniecznością udzielania pierwszej pomocy…

Jak co roku uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem zajęć szkoleniowych prowadzonych przez panią Joannę Gałecką było pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Młodzież została poinstruowana, w jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, w wyniku podtopienia, na skutek zawału itp.

Jak ,,uruchomić serce’’, czyli BLS w pigułce?

BLS (Basic Life Support) - podstawowe zabiegi ratujące życie
  1. Sprawdź bezpieczeństwo
  2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje
  3. Udrożnij drogi oddechowe
  4. Sprawdź oddech
  5. Zadzwoń pod 112/999
  6. Resuscytacja 30:2
  7. Zastosuj AED

Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie.Opracowała: Joanna Gałecka