"Zanim będzie za późno"

15 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rodzice uczniów uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem policji do spraw prewencji i Sanepidu pod hasłem "Zanim będzie za późno". Spotkanie to miało na celu uświadomienie rodzicom niebezpieczeństwa sięgania przez młodych ludzi po narkotyki i nowe substancje uzależniające (dopalacze).

Zmiany zachodące na rynku narkotykowym sprawiają, że problem obecności substancji psychoaktywnych w życiu młodzieży jest wciąż aktualny. Liczne badania wskazują, że dostęp do środków odurzających jest stosunkowo łatwy. Dominującym narkotykiem jest marihuana. W świadomości młodych ludzi funkcjonuje szereg mitów dotyczących właściwości tej rośliny. Pojawienie się syntetycznych substancji psychoaktywnych, czesto dużo groźniejszych od klasycznych narkotyków, stwarza nowe zagrożenia. Wielu młodych ludzi eksperymentuje z substancjami nieznanego pochodzenia. Warto również podkreślić problem zażywania przez młodzież leków bez konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w kontekście przyjmowania wielu substancji psychoaktywnych w tym samym czasie.

Przedstawione podczas spotkania informacje na temat zjawiska narkomanii, zagrożeń z niej wynikających, rozpoznawania zachowań, które mogą świadczyć o zażywaniu przezz młodzież substancji psychoaktywnych, pomogą rodzicom podejmować świadome działania z zakresu profilaktyki uzależnień.Opracowała: Urszula Modrzejewska