Spotkanie z policją

05.06.2019 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Ełku. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w czasie wakacji, umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Jednym z punktów spotkania profilaktycznego było zapoznanie młodzieży z założeniami kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, w której resort przestrzega młodych ludzi przed zażywaniem narkotyków i dopalaczy.Opracowała: Urszula Modrzejewska