Lekcje z pracownikami PGE Dystrybucja

W piątek 22 marca 2019 r. przedstawiciele firmy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk przeprowadzili w klasie 3teb zajęcia poświęcone tematyce energetycznej.

Pierwsza lekcja była próbą odpowiedzi na pytanie: „Jak szybko rozpoznać i wyłączyć zwarcie, które pojawiło się w linii energetycznej?”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadą działania automatyki zabezpieczeniowej, której zadaniem jest niezwłoczne wyłączenie linii po rozpoznaniu zwarcia. Z automatyką współpracuje również system informatyczny, który powiadamia dyspozytora o zaistniałej awarii.

Druga godzina zajęć dotyczyła zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób nie przerywając dostaw prądu dokonać konserwacji i drobnych napraw linii oraz urządzeń energetycznych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich przepisów i izolowanych narzędzi można dokonać wielu napraw i nie narazić się na porażenie prądem elektrycznym. Dwaj przeszkoleni pracownicy PGE Dystrybucja zaprezentowali na boisku szkolnym profesjonalny sprzęt wykorzystywany w ich codziennej pracy.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach współpracy ZSM-E w Ełku i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk. Lekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Spotkanie z pracownikami PGE dostarczyło przyszłym elektrykom dużo fachowej wiedzy i pozwoliło jeszcze dokładniej poznać specyfikę pracy w zawodzie.Opracował: Edward Romatowski