"Ełk – patrzymy w przeszłość"

Dnia 27 lutego 2019 roku w ZSM-E w Ełku przeprowadzono konkurs historyczny pt.: „Ełk – patrzymy w przeszłość” pod patronatem Starosty Ełckiego oraz Prezydenta Miasta Ełku. Organizatorem konkursu była młodzieżowa grupa projektowa ze Stowarzyszenia Alternatywa przy współpracy Muzeum Historycznego w Ełku.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu ełckiego. W zmaganiach wzięło udział prawie 300 uczniów. Głównym celem konkursu było inspirowanie młodzieży do zapoznawania się z historią swojego regionu. Zakres tematyczny obejmował nie tylko historię Ełku, ale także okolicznych gmin wchodzących w skład powiatu ełckiego.

Dnia 15 marca 2019 roku w Muzeum Historycznym w Ełku odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom. Nagrody wręczał m.in. Prezydent Miasta Ełku - Tomasz Andrukiewicz. Reprezentant naszej szkoły Adam Żukowski z klasy 4teb otrzymał wyróżnienie.Opracowała: Izabela Wantuch