Poszerzamy horyzonty

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Ełku przystąpił do projektu „Podnosimy kompetencje”. Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu uczestniczą w szkoleniu „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”. Projekt wpisuje się w politykę oświatową państwa w roku szkolnym 2018/2019 „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.

Celem szkolenia jest przybliżenie i zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną.

Treści szkolenia obejmują nowoczesne technologie pozyskiwania danych oraz funkcjonalność systemów informacji przestrzennej. W części praktycznej szkolenia młodzież uczy się programowania i obsługi drona.

Po ukończeniu szkolenia młodzież otrzyma certyfikaty w zakresie stosowania systemów informacji przestrzennej oraz bezzałogowych statków latających.

Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Niewątpliwą atrakcją jest możliwość pracy na symulatorach lotów drona.Opracowała: Grażyna Orchowska