Kolejny maraton szkoleń w „Mechaniaku”

Uczniowie z ełckiego „Mechaniaka” rozpoczęli drugi etap realizacji unijnego projektu „Zawodowcy”, który jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży naszej szkoły zdobycia dodatkowych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego poprzez szereg szkoleń i kursów nadających krajowe i międzynarodowe uprawnienia.

Siedemdziesięcioosobowa grupa uczniów kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk oraz technik mechatronik w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła i kontynuować będzie specjalistyczne szkolenia: które zakończone będą krajową lub międzynarodową certyfikacją.
Dodatkowo w ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych:

W lipcu i sierpniu 2019 roku uczniowie uczestniczący w zajęciach projektowych podsumują swoje wcześniej zdobyte umiejętności, odbywając płatny staż zawodowy u ełckich pracodawców w branży samochodowej i elektryczno-elektronicznej.

W celu prawidłowej realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Zawodowcy” pracownie zawodowe Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku zostały doposażone: w sprzęt nagłośniający, cyfrowy monitoring wizyjny, pracownię hybrydową, pracownię komputerową wzbogaconą o tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny do prowadzenia zajęć z AutoCADa, zestaw do samochodowej diagnostyki bezprzewodowej i oprogramowanie BOSCH na kwotę około 140 tysięcy złotych.

Wszystkie szkolenia, kursy i zajęcia pozalekcyjne oraz odbyty staż zawodowy u lokalnych pracodawców, posłużą młodzieży ełckiego „Mechaniaka” w znalezieniu atrakcyjnego zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Projekt „Zawodowcy” w zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku realizowany jest od 01.10. 2017 r. a jego zakończenie przewiduje się na dzień 30.09.2019 r.Grażyna Orchowska
Koordynator projektu „Zawodowcy”