Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku - Maciej Biedrzycki i Hubert Późniak zajęli 3. miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej przeprowadzonej 1 marca 2019 r. w Olsztynie.

Finał wojewódzki składał się z dwóch części.

Pierwszym etapem był test indywidualny, w którym uczniowie ZSME w Ełku wykazali się m.in. wiedzą na temat obronności kraju, obrony cywilnej, zagrożeń czasu pokoju oraz czasu wojny, przepisów i zasad ruchu drogowego.

W drugim etapie drużyna odpowiadała zespołowo na pytania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń życia i zdrowia człowieka, przepisów ogólnych i ogólnych zasad ruchu drogowego. Ponadto do wykonania było również zadanie praktyczne dotyczące udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - przygotowana była sytuacja przedstawiająca wypadek, z którym każdy z nas może się spotkać w życiu codziennym.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.