Spotkanie młodzieży z przedstawicielem PT „MAZURY” w Ełku

W dniach 27 i 28 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyły się trzy spotkania z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Transportowego „MAZURY” w Ełku. Uczniowie klas kończących szkołę, kształcący się w zawodach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych zostali zapoznani ze specyfiką działalności PT „MAZURY”. Pan Jacek Kałkun przedstawił młodzieży informację na temat działalności firmy, poszczególnych stanowisk pracy, możliwościach rozwoju zawodowego pracowników oraz formach zatrudnienia w zakładzie.

Spotkanie z panem Jackiem Kałkun było ciekawym doświadczeniem dla naszej młodzieży. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat działalności lokalnego przedsiębiorcy oraz możliwości zatrudnienia się w PT „MAZURY” .Opracowała: Grażyna Orchowska