Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Irlandii organizowane w ramach projektu „Europejskie Umiejętności Zawodowe” trwa od listopada. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość poszerzać słownictwo niezbędne podczas aktywnej i swobodnej konwersacji w codziennych sytuacjach. Poznają również terminologię potrzebną w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach, a poszerzenie umiejętności zawodowych i językowych jest celem projektu.

18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne stażystów. Koordynator projektu, pani wicedyrektor Agata Sewastianowicz, pogratulowała uczniom, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu na staż oraz złożyła im życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku. Uczniowie podziękowali dyrekcji za możliwość uczestniczenia w projekcie. Młodzież wyraziła zadowolenie z podejmowanych przez szkołę działań w zakresie udziału uczniów naszej szkoły w projektach rozwijających umiejętności zawodowe i językowych oraz kompetencje osobiste.Opracowała: Switłana Ołdakowska