"Europejskie staże" - spotkanie informacyjne

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczynamy realizację kolejnego programu staży zagranicznych dla uczniów. Tym razem jest to projekt „Europejskie staże” finansowany ze środków PO WER, realizowany na zasadach Programu ERASMUS+. W ramach tego programu uczniowie naszej szkoły będą odbywali trzytygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii. Przewidujemy udział 32 uczniów w projekcie (16 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 16 osób w roku szkolnym 2019/2020).

Uczestnicy rozpoczną swój udział w projekcie od zajęć przygotowujących do odbycia staży. W ramach tych zajęć uczniowie poznają kraj odbywania stażu, przygotują się do dłuższego pobytu za granicą pod względem mentalnym i kulturowym oraz odbędzie się kurs języka hiszpańskiego.

27 września 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z celami projektu, terminami wyjazdów, kryteriami rekrutacji, ogólnymi zasadami pobytu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat miasta, w którym będą odbywać staż oraz miejsca i warunków zakwaterowania podczas pobytu w Hiszpanii.Opracowała: Agata Sewastianowicz