„Cudze chwalicie swego nie znacie…”

28 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku odbył się XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie…” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku i Starosty Ełckiego. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości dzieci i młodzieży na piękno poezji twórców regionalnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Jury w składzie: Iwona Adeszko, Marcin Pyciak, Barbara Grzegorczyk i Bożena Bożenkow dokonało oceny recytacji, według następujących kryteriów: wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości uczestnika, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wśród recytatorów z naszej szkoły najlepiej zaprezentował się Piotr Maruszak. Jego występ został uhonorowany wyróżnieniem w kategorii klasy III gimnazjum i klasy I szkół ponadpodstawowych.Opracowała: Barbara Grzegorczyk