Lubimy się szkolić!

Rok szkolny 2018/2019 obfituje w różnorodne projekty, w ramach których uczniowie ełckiego „Mechaniaka” doskonalą swoje umiejętności i kompetencje.

W pierwszych dniach kwietnia młodzież rozpoczęła cykl szkoleń metodą 5S. Celem 5S jest zaprowadzenie i utrzymanie porządku i dyscypliny w miejscu pracy. System opracowano w Japonii w fabryce Toyota, a dziś wykorzystywany jest na całym świecie.

Szkolenie ma przybliżyć młodzieży zasady inteligentnego zarządzania swoim miejscem pracy. Stworzenie dobrze zorganizowanego i bezpiecznego stanowiska pracy sprzyja podniesieniu wydajności. Metodę 5S można stosować nie tylko po to, by działać bardziej produktywnie, ale również by rozwijać swoją wyobraźnię i stymulować umysł do intensywniejszej pracy. Uczniowie będą mogli wykorzystać system 5S w procesie nauki, dzięki czemu zwiększą własne zaangażowanie w przygotowywanie się do egzaminów zewnętrznych.

Elementy metody 5S, to:

Dzięki szkoleniu uczniowie poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu zasad komfortu i jakości nauki oraz pracy. Przyczyni się to do wzrostu wydajności i efektywności podejmowanych działań.Opracowała: Grażyna Orchowska