W drogę... już nadszedł czas

27 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas czwartych technikum. Zgromadziła ona wielu gości, którzy usłyszeli dużo miłych słów skierowanych do absolwentów. Pochwałom i nagrodom nie było końca, bo wśród uczniów klas czwartych było wielu wyróżnionych za wzorową postawę, bardzo dobre wyniki w nauce, uczestników konkursów, świetnych sportowców i tych, którzy dbali o kreowanie pozytywnego wizerunku ZSM-E w środowisku lokalnym. Swoje nagrody ufundował też nasz parter PGE. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk.

Uświetnieniem spotkania była część artystyczna przygotowana przez młodszych kolegów. Specjalnym gościem tej części byli tancerze z grupy 500+ działającej przy szkole tańca Old School Dance w Ełku.

Pożegnaliśmy kolegów pewni, że będą godnie reprezentować naszą szkołę i życząc im szerokiej drogi

.