Spotaknie ze strażą graniczną


15 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Straży Granicznej w Gołdapi. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami przyjęcia do służby w Straży Granicznej i charakterem pracy w tym zawodzie. Ponadto uczniowie otrzymali informacje dotyczące handlu ludźmi, mające na celu uczulić młodych ludzi na niebezpieczeństwa pracy za granicą.

Spotkanie było bardzo interesujące. Młodzież zadawała liczne pytania. Pod koniec spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne.Opracowała: Urszula Modrzejewska