W trosce o bezpieczeństwo!

14 kwietnia 2018 r. uczniowie wyjeżdżający na staże do Irlandii uczestniczyli w kolejnych zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Zajęcia prowadziła policjantka z Powiatowej Komendy Policji w Ełku – pani Agata Jonik. W trakcie spotkania omawiane były bardzo ważne zagadnienia, problemy i sytuacje, z jakimi mogą spotkać się uczniowie podczas wyjazdu.

Pierwsza część dotyczyła prawnych aspektów pobytu za granicą oraz możliwych problemów. Pani Jonik zwróciła szczególną uwagę na: zachowanie się na lotnisku, zachowanie się w miejscach publicznych na terenie Irlandii, zachowanie własnego bezpieczeństwa osobistego, zażywanie używek i konsekwencji z ich stosowania. Udzieliła wskazówek jak uniknąć pewnych problemów i jak sobie z nimi radzić.

Druga część dotyczyła możliwych podczas pobytu na stażu kontaktów z migrantami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych. Policjantka apelowała o tolerancję religijną, kulturową, etniczną, wyznaniową.

Na koniec zostały omówione rodzaje i formy ataków terrorystycznych oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

W czasie spotkania młodzież była bardzo zainteresowana tematem, zwłaszcza, że w trakcie pogadanki pani Jonik prezentowała filmy dydaktyczne oraz prezentacje.Opracowała: Agata Sewastianowicz