Mistrostwa Polski w Lutowaniu 2018

Uczniowie naszej szkoły zadebiutowali w III edycji Mistrzostw Polski w lutowaniu „RENEX Soldering Championship”. Zawody odbyły się 18 i 19 kwietnia 2018 r. we Włocławku. Adrian Kaczyński i Dawid Poniatowski mieli okazję zademonstrować umiejętności nabyte podczas szkolenia "Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE" realizowanego w ramach projektu "Zawodowcy".

Mistrzostwa Polski w Lutowaniu to dwudniowa impreza mająca na celu popularyzację nowoczesnych rozwiązań z dziedziny elektroniki. W pierwszym dniu zawodów biorą udział wyłącznie uczniowie szkół i studenci, drudi dzień turnieju to zmagania reprezentów firm.

Zadanie konkursowe polegało na prawidłowym przylutowaniu odpowiednich komponentów do PCB. Ocenie podlegała również estetyka całego wykonanego pakietu. Organizatorzy mistrzostw zapewnili uczestnikom sprzęt, narzędzia i akcesoria niezbędne do wykonania zadania. Głównym urządzeniem dostępnym przy stanowisku była wielokanałowa stacja lutownicza PACE MBT350. Organizatorzy zadbali również o zapewnienie wysokich standardów BHP i wyposażyli zawodników w odzież ochronną antystatyczną.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie uczniów do mistrzostw oraz opiekę nad nimi w czasie konkursu był pan Tomasz Dąbrowski.Opracowała: Barbara Grzegorczyk