PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

W dniu 18 stycznia 2018 r. w Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja: EDUKACJA, KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA zorganizowana przez STOWARZYSZENIE ADELFI.

Przedsiębiorczość społeczna, ekonomia z misją społeczną - to nic innego jak uczenie współodpowiedzialności za naszą małą społeczność, uczenie jak działać, rozwiązywać problemy, pracować i rozwijać pasje.

Edukacja odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby młodych ludzi i przygotowująca ich do prawdziwego życia jest nie tylko potrzebna, ale i możliwa.

Wykłady poprowadziły: Dorota Fiett - Dyrektorka Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie, Małgorzata Wysoczyńska - opiekunka Spółdzielni Uczniowskiej "Karmelka", Kamila Guzewicz - animatorka lokalna oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. Podzieliły się one swoimi doświadczeniami, a także zaprezentowałyróżne narzędzia, które można z powodzeniem zastosować w pracy z młodzieżą.

Po wykładach rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Młodzież z naszej szkoły miała okazję zapoznać się z grą „Ekonomia społeczna”, w której tajniki wprowadzili nas: Magdalena Mańkowska - specjalista ds. ekonomii społecznej i Dariusz Józwiak - specjalista ds. budowania współpracy nauka - biznes - ekonomia społeczna.

Był to czas spędzony nie tylko na nauce, ale także na wspólnej zabawie.Opracowała: Sylwia Remiszewska