Podziękowania dla Animexu

W ramach współpracy Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. oddział w Ełku nasza szkoła wzbogaciła się o nową pomoc dydaktyczną. Pan Jarosław Okseniuk – Dyrektor Zarządzający firmy, przekazał szkole darowiznę w postaci fantoma PRESTAN. Profesjonalny sprzęt pomoże uczniom doskonalić umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Fantom przystosowany jest do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED oraz usuwania ciała obcego z dróg oddechowych.

Uroczyste przekazanie odbyło się 4 maja 2018 roku w firmie Animex. Fantoma na ręce p. Joanny Gałeckiej przekazała w imieniu Dyrektora Zarzadzającego p. Justyna Detkiewicz - Kierownik Działu Kadr.

Dziękujemy za hojność i zrozumienie.



Opracowała: Joanna Gałecka