Niezapomniane chwile

Na ostatnich zajęciach kursu przygotowującego do odbycia staż w Portugalii odbyła się Wigilia grupowa. Swoją obecnością zaszczycił nas pan dyrektor Andrzej Gerus. Po wspólnym przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na którym znalazły się tradycyjne potrawy. Pan dyrektor skierował do uczniów wiele ciepłych i miłych słów. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do szczerej rozmowy. Poruszano kwestie dotyczące szkoły, a także rozbudzano nadzieje i snuto plany na przyszłość. Pod czujnym okiem nauczycielki języka angielskiego pani Switłany Ołdakowskiej, uczniowie opowiadali w języku angielskim o świątecznych tradycjach.

Spotkanie wigilijne zakończyło tegoroczne przygotowania młodzieży do wyjazdu na staż w Portugalii w ramach projektu "Europejskie Doświadczenia Zawodowe" finansowanego ze środków programu ERASMUS+.Paweł Modzelewski
uczestnik projektu Erasmus+, uczeń klasy 4ts