Spotkanie ze strażnikiem miejskim

22 i 23 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Straży Miejskiej w Ełku pod hasłem "Znać to nie to samo, co znać i stosować". Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z bezpiecznym zachowaniem na terenie miasta i poza nim. Uczniowie zostali uświadomieni, jak ważne jest przestrzeganie zasad prawnych i społecznych oraz jakie są konsekwencje ich łamania.

W ramach doradztwa zawodowego przedstawiciel Straży Miejskiej dostarczył uczniom informacji na temat zasad naboru do służby w Straży Miejskiej oraz specyfiki pracy w tym zawodzie.



Opracowała: Urszula Modrzejewska - pedagog szkolny