Pierwszy tydzień stażu za nami


Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych odbywają staże w Portugalii w ramach programu Erasmus+, projekt "Europejskie Doświadczenia Zawodowe". W tym tygodniu nowe doświadczenia zawodowe uczniowie nabywają u siedmiu pracodawców z miasta Barcelos i jego okolic. Firmy, w których młodzież odbywa staże są wyspecjalizowane w branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej oraz mechanice pojazdów samochodowych.Właściciele firm i ich pracownicy to wysoko wyspecjalizowana kadra, od której młodzież czerpie nową wiedzę i nabywa cenne umiejętności zawodowe. Uczniowie spotykają się w firmach z bardzo dobrą i przyjazną atmosferą, nawiązują pierwsze kontakty koleżeńskie.Opracowała: Grażyna Orchowska